Věda a výzkum

Naše hlavní pole působnosti jsou tyto:

Didaktika společenských věd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultricies scelerisque vehicula. Duis a porta enim. Vivamus condimentum orci maurisfacilisi. Sed qui.

Filozofie výchovy a časopis Paidea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultricies scelerisque vehicula. Duis a porta enim. Vivamus condimentum orci maurisfacilisi. Sed qui.

Oblast zájmu výzkumu II.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultricies scelerisque vehicula. Duis a porta enim. Vivamus condimentum orci maurisfacilisi. Sed qui.

Oblast zájmu výzkumu IV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultricies scelerisque vehicula. Duis a porta enim. Vivamus condimentum orci maurisfacilisi. Sed qui.

Kontakt pro spolupráci

Velmi rádi spolupracujeme s různými institucemi nebo základními a středními školami. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

E-mail: ondrej.lansky@pedf.cuni.cz