Cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol

Videoprojekce kvalitního dokumentu, který přináší konkrétní informace o uživatelích návykových látek a živě přibližuje jejich životní styl a osudy („Štěstí na jehle“, „Když musíš tak musíš“).

Komentář odborného lektora ke shlédnutému filmu.

Diskuse o problematice, která umožňuje vyjádřit vlastní názory, podrobněji objasnit rizika a ve spolupráci s dětmi hledat odpovědi na vynořující se otázky.

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: jedna třída