Cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol Videoprojekce kvalitního dokumentu, který přináší konkrétní informace o uživatelích návykových látek a živě přibližuje jejich životní styl a osudy („Štěstí na jehle“, „Když musíš tak musíš“). Komentář odborného lektora ke shlédnutému filmu. Diskuse o problematice, která umožňuje vyjádřit vlastní názory, podrobněji objasnit rizika a ve spolupráci s dětmi hledat odpovědi na vynořující se otázky. časová dotace: 90 minut počet účastníků: jedna třída